Op het internet integreren bedrijven steeds beter innovatieve interactie mogelijkheden met transactie functies. Samen vormen deze een laagdrempelige informatie service en praktische webwinkel. 

Hoe benut je hierbinnen de publieke participatie en organiseer je online dialoog mogelijkheden waardoor er ook inhoudelijke binding met de doelgroep en vice versa ontstaat?Opendialoog is de online toepassing waarmee bedrijven leren publiek en openbaar een dialoog te voeren met klanten. Voor meer binding, co-creatie en samen voor de beste koop gaan. 

Bedrijven integreren steeds beter op het internet. Ze maken daarbij gebruik van innovatieve interactie mogelijkheden met transactie functies. Hierdoor ontstaat een laagdrempelige informatie service en praktische webwinkel. 

De uitdaging is:

§ Hoe benut je binnen het domein van o.a. de webwinkel de publieke
    participatie? 

§ Op welke wijze organiseer je dialoog mogelijkheden waardoor er ook
    inhoudelijke binding met de doelgroep en vice versa ontstaat?

Voorwaarden hiervoor zijn: drempelloos, veilig en zinvol voor iedereen. De klant, het bedrijf of het merk. 

De implementatie en het operationele beheer van deze 2 stromingen zijn zeer verschillend van aard. Wij adviseren ze daarom onafhankelijk van elkaar te implementeren.

Opendialoog is op dit vlak uniek en de toepassing draagt bij aan:

§ de verleiding om deelgenoot te worden van het merk, het bedrijf of de  
    organisatie 

§ de continuïteit en kwaliteit van de relatie

§ de input voor co-creatie met klanten betreffende product,
    dienstverlening en marktcommunicatie

§ een nieuwe houding van het bedrijf of merk in het koopproces

§ de verhoging van omzet 

Voor bedrijven wordt andermans relatienetwerk lenen, ofwel participeren in communities, gemakkelijk gemaakt met mooie beloftes. Zelfstandig een duurzame relatie met klanten en medewerkers onderhouden zou toch waardevoller voor alle betrokkenen moeten zijn. Het kan en blijkt zeer rendabel te zijn. En zoals het hoort ziet het resultaat er eenvoudig uit.